Tuinuane Women Project

Kort beskrivelse

I 2013 støttet Glocal Aid et mikrofinans-prosjekt i Kenya kalt Tuinunane. Ved utgangen av 2014 hadde Tuinunane over 26 000 deltakere. Prosjektet, som er 10 år gammelt, har nådd frem til lokalsamfunn i 75% av Kenya og omkring 280 000 mennesker er hjulpet til et bedre liv.

Formålet

Økningen i antall deltakere og grupper de siste årene er faktisk fordi eksisterende grupper multipliserer seg. Hovedfokus i 2014, året etter at Glocal Aid var inne og støttet, var bærekraft og oppfølging. Prosjektet har blitt styrket og sikret gjennom utdannings-programmer og personlig veiledning av 450 arbeidere.

Strategien av å inspirere kvinner til å spare opp midler, øke selvstendigheten, og skape bærekraftig utvikling har vist seg å fungere. Fattigdommen i disse områdene har sunket idet kvinner og familier blir bedre på næringsdrift og forvaltning.