Anti Female Genital Mutilation

Kort beskrivelse

Glocal Aid har deltatt i kampen for kvinners rettigheter, og mot kjønnslemlestelse av unge jenter. Midler som har blitt samlet inn har bidratt til å utgjøre en forskjell i Kenya.

Formålet

Målet med dette prosjektet er å mobilisere lokale kirker i sør-Kenya, og samtidig forebygge barne- og tvangsekteskap. Prosjektet når tusenvis av mennesker, og i 2014 var det 90 frivillige medarbeidere som samarbeidet med skoler, myndigheter, kirker og lokale ledere for å stoppe denne fryktelige praksisen.

I 2014 så vi en nedgang i antall jenter som ble gitt vekk for ekteskap i ung alder, og antallet omskjærelser. Hver desember er det en stor sammenkomst hvor overgangen fra jente til kvinne feires med en omskjærelsesrite. Prosjektet Glocal Aid samarbeidet med bestemte seg for å lage en alternativ feiring og overgangsrite. 612 jenter deltok på arrangementet som på en positiv måte feiret overgangen fra jente til kvinne.

Evalueringen av 2014 viste totalt sett stor fremgang, og metodene brukt i arbeidet har vært både innovative og hatt stor innvirkning.